Hi, this is my first post.

I am making my first real text based adventure game in python and I've got an error:

unbound method Main() must be called with Game instance as first argument (got nothing instead)

But I am no where nere finsihed on the game as of now.

Anyway here's the code(alot from the code is in swedish)

class Main:
  def Menu(self):
    print "***************"
    print "* RÄDDA BYN *"
    print "***************"
    print
    print "Vad vill du göra?"
    print
    print "1. Spela"
    print "2. Avsluta"
    print

    while True:
      choice = raw_input()

      if choice == "1":
        return Game.Main()

      elif choice == "2":
        return Quit.Quit_Method()

      else:
        pass


class Game:
  def Main(self):

    weapons = []
    keys = []
    money = []
    
    print
    name = raw_input("Skriv ditt namn för att börja spela: ")
    print

    print "Det fanns ett land långt borta."                    
    print "Ett land med skogar, berg, sjöar och städer."              
    print "Ett land där alla var mådde bra och var lyckliga."           
    print " Tills en dag..."                            
    print                                    
    print "En dag vaknade " + name + " och såg att alla människor i byn var borta." 
    print name + " letade och letade, men ingen syntes till."         
    print                                     
    print "Tillslut så hittade " + name + " en liten tjej, gråtandes på vägen."   
    print "'Mamma!', skrek hon gråtandes."                     
    print name + " frågade vad som hade hänt."                 
    print "Det tog ett tag men sedan svarade hon"                  
    print "'monster...det var MONSTER!!!'"                     
    print "Vart gick de, frågade " + name + "?"                   
    print "Skogen...den mystiska skogen."                     
                                         
    print name + " gav sig iväg mot 'Den Mystiska Skogen'..."

    raw_input("Klicka på enter för att gå vidare")

    print "Hallå där! ropar en gubbe som kommer gående på vägen."
    print "Vart är du på väg? Ska du till skogen måste du ha ett svärd"
    print "Sköld är också bra. Går du in i skogen utan det så kan det gå riktigt illa."

    print "Vad vill du göra?"
    print
    print "1. Utforska mer i byn"
    print "2. Gå till det gamla slottet"
    print "3. Gå till den lilla dammen"
    print

    while True:
      choice = raw_input()

      if choice == "1":
        print "Du hittade en sköld inne i ett av husen"
        weapons.append("shield")
        
      elif choice == "2":
        print "Slottet är låst."
        
        if "old_castle_key" in keys:
          print "Du har en nyckel!"
          print "Du går in i slottet"
          return Old_Castle()

        else:
          print "Du behöver en nyckel."

      elif choice == "3":
        print "Du ser något som skiner på botten av dammen."
        print "Du simmar ner till botten av dammen och hittar något."
        print "Det är en nyckel!"
        keys.append("old_castle_key")

      else:
        pass

class Old_Castle:
  def Main(self):
    print "Du ser 3 st dörrar."
    print "En till vänster, en till höger och en i mitten."
    print
    print "Vad vill du göra?"
    print
    print "1. Gå till dörren till vänster"
    print "2. Gå till dörren i mitten"
    print "3. Gå till dörren till höger"
    print

    while True:
      choice = raw_input()

      if choice == "1":
        print Old_Castle.Left_Room()
  def Left_Room(self):
    print "Du är inne i rummet till vänster."

  def Middle_Room(self):
    print "Du är inne i rummet i mitten."

  def Right_Room(self):
    print "Du är inne i rummet till höger."

    
class Quit_Class:
  def Quit_Method(self):
    while True:
      print
      choice = raw_input("Vill du verkligen avsluta spelet(ja eller nej)? ")
      if choice == "ja":
        break

      elif choice == "nej":
        return Main.Menu()

      else:
        pass
    

Main = Main()
Main.Menu()

Game = Game()

Old_Castle = Old_Castle()

Quit = Quit_Class()

So whats the problem?

I have another error too.

The quit class don't work

AttributeError: class Quit has no attribute 'Quit_Method'

Ok, there was some weird problem, nut i fixed it.