Mga bos alam marami kayong alam sa computer at ako wala naglakas loob lang akong sumali dahil alam kong marmi akong matutunan sa inyo. paano ba mag install ng software sa computer?

Mga bos alam marami kayong alam sa computer at ako wala naglakas loob lang akong sumali dahil alam kong marmi akong matutunan sa inyo. paano ba mag install ng software sa computer?

To get help , ask your questions in English.

Mga bos alam marami kayong alam sa computer at ako wala naglakas loob lang akong sumali dahil alam kong marmi akong matutunan sa inyo. paano ba mag install ng software sa computer?

yes English is language of choice here ,thank you
loose translated you question
[Bos know many of you know the computer and I do not naglakas within just joined because I knew I marmi I picked you. how do I install software on computer?]

windows vista not good .i am wait windows 7 .lol

I think you just want people to click on links in your signature ,

Mga bos alam marami kayong alam sa computer at ako wala naglakas loob lang akong sumali dahil alam kong marmi akong matutunan sa inyo. paano ba mag install ng software sa computer?

mag salita nang English